ਡੇਟਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਦੇ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ. ਪਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦ, ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਨਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਟਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਤਨ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿੰਗਲ ਰੱਖਣ, ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ. ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ. ਵਾਪਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਿਚ, ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੈ.

ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਿੰਗਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲੈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ’ ਤੇ ਧੋਖਾ. ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ. ਪਰ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੈੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਕੈਰੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੂਝਬੂਝ, ਅਤੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਘਰੇਲੂ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਬਦਬਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿੰਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਡੇਟਿੰਗ. ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਸੁਨੇਹਾ, ਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਿਤੀ. ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੇਖਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ. ਉਹ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਨੀ, ਫੀਲਿਪੀਨ, ਥਾਈ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਈਸਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਚਮੜੀ ਨੂੰ. ਵੀ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਹਨ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ. ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਡੇਟਿੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ-ਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਡੇਟਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

About