ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਕਾਈਪ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਵ ਦੋਸਤ ਨੂੰ

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਈਪ ਬਟਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ-ਵਿਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ)

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਈਪ ਬਟਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ-ਵਿਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ). ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ

About