ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲਈ ਪਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਵੱਖਰੇ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਉਮੀਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ.

ਚੀਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਜਵਾਬ. ਚੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈ ਡੇਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਰ ਖਰਚ. ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ-ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਖ ਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤੀਰ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਹੈ. ਚੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ. ਚੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੈ. ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ, ਜ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਰਥ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਚਾਨਣ. ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਉਹ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਭੋਜਨ

ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਰ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ

ਵੈਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੈਗ. ਵੈਨ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਆਰਟਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

About