ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ. ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਟੈਕਸਟ ਜਦਕਿ ਰਹਿ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ. ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ. ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੰਪ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੜਕ. ਹਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਵਿਆਹ ਵਾਧੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵੀ, ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਲਟ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਨਣ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਣਤਰ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ. ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਦਤਰ ਸਮੀਕਰਨ. ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਆਮ-ਲੱਭ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਹ. ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ. ਰੂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਧਿਆਨ. ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਾਰਟ ਕੱਪੜੇ ਏੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਹਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸਮਾਜ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ. ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ. ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ. ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਧੰਨ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਜੋ ਵੀ ਸਫਲ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਟੀ ਰੂਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰੇ੍ ਵਿੱਚ ਜ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਰੂਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ. ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਕੁੜੀ ਰੂਸ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਵੱਸਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ. ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਇਟਨ ਬੀਚ ਵਿਚ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਜ ਸਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼. ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਣ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੇਰਾਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਲਾੜੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਈ ਰੂਸੀ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ? ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਰੂਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ, ਕੰਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਫੀਚਰ.

ਦੀ ਕਦਰ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ’ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ

ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ. ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੱਤ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਆਮ ਅੰਕ ਲੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚਰਚਾ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਈਪ ਦੁਆਰਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮੈਸਿਜ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਸਾਰੇ ਖਿੱਚਣ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਿਚ ਬਾਕੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ

ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ (ਵੀ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ), ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਸੰਦ ਜ ਵੀ ਕੱਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ (ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਦੂਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਦਾ ਲਈ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿਹਰਾ ਜ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ. ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਸਿਜ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜ ਲੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ.

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਦਲੇਰ ਹੈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ

About