ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਰੋਡ.

ਇਲਾਵਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ, (ਇਬਨ ਅਬੂ ਬਿਨਾ) ਜ ਮਹਾਨ. ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਵ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੁਝ ਸੰਚਾਰ ਜਦ ਚੈਟ ਵਿਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ. ਵਰਤ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਜੇ, ਪਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਸੰਚਾਰ

About