ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਨੋ ਰਾਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪਾਠ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਐਪਸ

ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਟ

About