submit


ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ. ਸੰਚਾਰ, ਪਰ, ਇੱਕ ਦੋ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ. ਡੇਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਦ ਉਪਲੱਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ. ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤਰੱਕੀ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਦੇ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸਚਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੀਲੇਅ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ, ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ. ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ. ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਜ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼? ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ?, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ-ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ. ਸੰਚਾਰ, ਪਰ, ਇੱਕ ਦੋ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ. ਡੇਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਦ ਉਪਲੱਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ. ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤਰੱਕੀ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਦੇ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸਚਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੀਲੇਅ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ, ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ. ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ. ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਜ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼? ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ?, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ-ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

About